Byråd

Klockrike byråd

är ett nätverk mellan föreningar, verksamheter och boende i Klockrike som vill:

  • Verka för Klockrikes hållbara utveckling
  • Marknadsföra Klockrike som en livskraftig bygd att bo och verka i eller besöka,
  • Stärka Klockrikebornas möjlighet till inflytande i samhällsfrågor, värna om och förbättra offentlig service samt näringslivets förutsättningar,
  • Sammanställa information om föreningar, aktiviteter och arrangemang i ett informationsblad "På gång i Klockrike" två gånger per år, inspirera och stödja varandra samt samråda vid planering av arrangemang.
  • Samverka om aktiviteter i Klockrikebygden, såsom valborgsmässo- och midsommarfirande.

    Byrådet är partipolitiskt och religöst neutralt.

Utegym i Klockrike - stöd från Leader Folkungaland

 

17 april beslutade Motala kommun om tilläggsbudget för 2018.

I tilläggsbudgeten finns medel för sanering av det förorenade markområdet i Klockrike.

Detta innebär att Klockrike byråd kan planera för upphandling av markentreprenad med start tidig höst 2018 förutsatt att saneringsarbetet från kommunens sida är avslutat under sommaren.

 

Under september till början av december kommer markarbeten och montering av redskap ske. Den färdiga anläggningen beräknas tas i bruk under våren 2019 då markarbetena beräknas vara avslutade.

Mer info här

Vår historia

 

Klockrike byråd bildades 14 mars 2001 efter initiativ av föreningen Klockrike bygdekommitté.

(Klockrike bygdekommitté har senare bytt namn till Klockrike hembygdsförening.)

 

Vår vision

 

Sammanställa information om föreningar, aktiviteter och arrangemang i ett informationsblad "På gång i Klockrike" två gånger per år.

Inspirera och stödja varandra samt samråda vid planering av arrangemang.

Styrelse

 

Ansvarspersoner (ändrat 15 maj 2019):

Byråd - byrad@klockrike.se

Företagare i Klockrike - fik@klockrike.se

Hembygdsförening - hembygd@klockrike.se 

Rhododendrondalens vänner - rhododend@klockrike.se

Byggnadsföreningen - byggnad@klockrike.se

Klockrike AIF- kaif@klockrike.se

Klockrike församlingsråd - forsamling@klockrike.se

Pingstförsamlingen - pingstforsamling@klockrike.se


Meddelande om hemsidan - hemsidan@klockrike.se


Copyright @ All Rights Reserved