FIK

Företagare i Klockrike

är ett nätverk mellan föreningar, verksamheter och boende i Klockrike som vill:

  • Verka för Klockrikes hållbara utveckling
  • Marknadsföra Klockrike som en livskraftig bygd att bo och verka i eller besöka,
  • Stärka Klockrikebornas möjlighet till inflytande i samhällsfrågor, värna om och förbättra offentlig service samt näringslivets förutsättningar,
  • Sammanställa information om föreningar, aktiviteter och arrangemang i ett informationsblad På gång i Klockrike två gånger per år, inspirera och stödja varandra samt samråda vid planering av arrangemang.
  • Samverka om aktiviteter i Klockrikebygden, såsom valborgsmässo- och midsommarfirande.

Företagare i Klockrike

 

Genom att vi synliggör nätverket och företagarna på landsbygden stärker vi varandras företagande samtidigt som en bygemenskap och vi-känsla utvecklas. Företagen får en plattform där t.ex.utbildningar och inspirationsföreläsningar kan arrangeras. Den kan leda till nya företagsformer och andra samarbetsformer med ex. befintliga föreningar på orten. Klockrikes profil som näringsutvecklande ort stärks. Att visa möjligheterna att driva företag på landsbygden ger kommande generation styrka och hopp om att kunna bo kvar och göra karriär här...Vår historia

 

Företagare i Klockrike bildades


 

Vår vision

 

Sammanställa information om föreningar, aktiviteter och arrangemang i ett informationsblad "På gång i Klockrike" två gånger per år.

Inspirera och stödja varandra samt samråda vid planering av arrangemang.

Styrelse

 

Ansvarspersoner (ändrat 15 april 2018):

Byråd - byrad@klockrike.se

Företagare i Klockrike - fik@klockrike.se

Hembygdsförening - hembygd@klockrike.se 

Rhododendrondalens vänner - rhododend@klockrike.se

Byggnadsföreningen - byggnad@klockrike.se

Klockrike AIF- kaif@klockrike.se

Klockrike församlingsråd - forsamling@klockrike.se

Pingstförsamlingen - pingstforsamling@klockrike.se


Meddelande om hemsidan - hemsidan@klockrike.se


Copyright @ All Rights Reserved