FIK

Företagare i Klockrike

Är ett nätverk som syftar till att

 

    • Stärka varandras företagande samtidigt som en bygemenskap och vi känsla utvecklas
    • Genom gemenensamma utbildningar och inspirationsföreläsningar utveckla kompetens
    • Stimulera till nya företagsformer och andra samarbetsformer med befintliga företag på orten eller i dess närhet
    • Stärka Klockrikes profil som näringsutvecklande ort
    • Inspirera kommande generationer att våga satsa på eget företag på landsbygden

Företagare i Klockrike

 

Genom att vi synliggör nätverket och företagarna på landsbygden stärker vi varandras företagande samtidigt som en bygemenskap och vi-känsla utvecklas. Företagen får en plattform där t.ex.utbildningar och inspirationsföreläsningar kan arrangeras. Den kan leda till nya företagsformer och andra samarbetsformer med ex. befintliga föreningar på orten. Klockrikes profil som näringsutvecklande ort stärks. Att visa möjligheterna att driva företag på landsbygden ger kommande generation styrka och hopp om att kunna bo kvar och göra karriär här...Vår historia

 

Nätverket startade sin verksamhet 2006-2007 av Annika Nordh f.d. Magnusson  i syfte att stärka gemenskapen bland företagare i Klockrike.

Nätverket utvecklades vidare bl.a. genom stöd från Leader Folkungaland och växte i omfattning 2011-2012 till att också omfatta företag i närområdet

tärka gemenskapen bland företagare i Klockrike.

Nätverket utvecklades vidare bl.a. genom stöd från Leader Folkungaland och växte i omfattning 2011-2012 till att också omfatta företag i närområdet

Vår vision

 


Styrelse

 

Ansvarspersoner (ändrat 15 april 2018):

Byråd - byrad@klockrike.se

Företagare i Klockrike - fik@klockrike.se

Hembygdsförening - hembygd@klockrike.se 

Rhododendrondalens vänner - rhododend@klockrike.se

Byggnadsföreningen - byggnad@klockrike.se

Klockrike AIF- kaif@klockrike.se

Klockrike församlingsråd - forsamling@klockrike.se

Pingstförsamlingen - pingstforsamling@klockrike.se


Meddelande om hemsidan - hemsidan@klockrike.se


Copyright @ All Rights Reserved