Vill Du annonsera i ”På Gång i Klockrike"?

Klockrike byråds informationsblad ”På gång i Klockrike” trycks i 550 exemplar och delas ut till alla hushåll i Klockrike två gånger per år.

Nr 1 våren 2019 utges i januari.
Företag och föreningar erbjuds annonsera i ”På gång i Klockrike”.

Standardannons: ca 95 mm bred och 47 mm hög kostar 300:- per nummer.
Dubbel annons: 92 mm hög kostar 500:- per nummer.

Manus och annonser för nr 1 våren 2019 skickas till info@noteria.se eller lämnas på Noteria senast måndag 12 januari 2019 kl. 8.

Om du har frågor eller vill annonsera, kontakta:
Lars-Göran Svensson, larsgsv@hotmail.com, mobil 0708 80 34 55, eller
Noteria, info@noteria.se, tel 013 39 13 56.

Tillbaka