Vill Du annonsera i
”På Gång i Klockrike"?

Klockrike byråds informationsblad
”På gång i Klockrike” trycks i 550 exemplar och delas ut till alla hushåll i Klockrike två gånger per år.

Nr 1 våren 2018 utges i januari.
Nr 2 hösten 2018 utges i september.

Företag och föreningar erbjuds annonsera i
”På gång i Klockrike”.

Standardannons ca 80 mm bred och 40 mm hög kostar 300:- per nummer.
Dubbel annons kostar 500:- per nummer.

Manus och annonser för nr 1 våren 2018 skickas till info@noteria.se eller lämnas på Noteria senast måndag 22 januari 2018 kl. 8.

Om du har frågor eller vill annonsera, kontakta:
Lars-Göran Svensson, larsgsv@hotmail.com, mobil 0708 80 34 55, eller
Noteria, info@noteria.se, tel 013 39 13 56.

Tillbaka