Klockrike

Klockrike byråd
är ett nätverk mellan föreningar, verksamheter och boende i Klockrike som vill: Klockrike byråd bildades 14 mars 2001 efter initiativ av föreningen Klockrike bygdekommitté. (Klockrike bygdekommitté har senare bytt namn till Klockrike hembygdsförening.)

Ansvarspersoner samt representanter från föreningar och organisationer:
Tillbaka

Stadgar
Stadgar för Klockrike byråd antogs på Bystämman 16 april 2005.
Du kan hämta stadgarna här >>.

Verksamhet
Klockrike byråd har verkat för att behålla skolan, förbättra trafiksäkerheten, bättre vinterväghållning och kommunikationer samt skötsel av lekplatser och grönområden.

Tillsammans med föräldrar i skolrådet och många andra Klockrikebor lyckades Klockrike byråd påverka Motala kommun att inte lägga ner skolan i Klockrike i början av 2000-talet. I syfte att minska kostnaderna valde kommunen att istället samlokalisera förskolan med skolan.
Våren 2010 var det åter dags att bevaka att skolan i Klockrike får fortsätta vara en F-6-skola eftersom det fanns ett förslag att barnen i Klockrike i år 5-6 skulle gå i skolan i Borensberg.
Läs mer!

En arbetsgrupp inom byrådet iordningställde 2009 en informations- och rastplats, Järnvägsparken, med informationstavla, bord och bänkar m.m. på ödetomten efter banvaktarstugan i Klockrike.

En viktigt resultat av samarbetet i Klockrike byråd är att vi som bor i Klockrike får möjlighet att lära känna varandra och samverka över organisations- och intressegränser.
Frågor eller förslag mottages gärna!
E-post byrad@klockrike.se
Tillbaka

Lördag den 17 mars 2018 kl. 15
Klockrike Bystämma 2018
Klockrikegården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av verksamhet 2017, val av ansvarspersoner och beslut om verksamhetsplan för 2018.
Tillbaka

Lördag den 2 april 2016 kl. 15
Klockrike Bystämma
Klockrikegården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av verksamhet 2015, val av ansvarspersoner och beslut om verksamhetsplan för 2016.
Anslag >>
Förslag till dagordning >>
Verksamhetsberättelse 2015 >>
Ekonomisk redovisning 2015 >>
Revisionsberättelse 2015 >>
Förslag till verksamhetsplan för 2016 >>
Stadgar >>
Valberedning utsedd av bystämman 2015: Lotta Claesson-Melin, mobil 073 044 93 09, lotta.claesson.melin@telia.com och Eva Kind, mobil 076-345 27 36
Valberedningens förslag 2016 >>
Tillbaka

Januari 2016
"På Gång i Klockrike" nr 1 våren 2016
Klockrike byråds information om aktiviteter och föreningar m.m. i Klockrike har delats ut till alla hushåll i Klockrike .
Uppgifter för publicering redovisades på Klockrike byråd måndag den 12 januari 2016.

Om du har frågor om "På gång i Klockrike", kontakta:
Kjell Alsetun, kjell.alsetun@klockrike.se,
mobil 070 630 67 65

Vill du annonsera i "På Gång i Klockrike" nr 2 hösten 2016? Läs mer! >>
'På Gång i Klockrike' nr 1 våren 2016
Tillbaka

Utställningsskärmar
Byrådet har tre enkla pappersskärmar att användas vid utställningar. Skärmarna som går att placera fristående förvaras i källaren i Klockrikegården.
Tillbaka