Klockrike hembygdsförening
För aktuell information hänvisar vi till vår Facebook-sida, som kan läsas även om man inte har ett konto på Facebook.


 

Klockrike
Klicka för stor bild

Klockrike
Klockrike hembygdsförening
c/o Axel Lindén
Örbäck 25
590 32 Klockrike
Mobil 070 151 94 71
www.hembygd.klockrike.se
Facebooksida
(Facebooksidan kan även läsas utan Facebook-konto. Klicka bara på länken.)
Epost hembygd@klockrike.se
Bankgiro: 618-7728
Swish: 1236 520 639

Styrelse

Axel Lindén, ordförande, tfn 070 151 94 71, e-post axhel@spray.se
Kristina Berry, kassör, tfn 013 39 12 47, 070 295 94 93, e-post kristina.berry@boremail.com
Gerd Mellberg, tfn 013 39 10 88, 076 090 72 02, e-post gerdm@boremail.com
Mattias Flyckt, tfn 070 759 04 00, e-post mattias@flyckt.eu
Fredrik Lund, tfn 013 664 66, 070 513 16 64, e-post fl66466@gmail.com
Lena Björnfjell, tfn 070 225 04 87
Lovisa Göransdotter, e-post lovisagoransdotter@icloud.com
Lina Rogström

Lämna gärna synpunkter, idéer och förslag till styrelsen!


Presentation

Klockrike hembygdsförening verkar för bygdens kultur och naturnära utveckling.

Föreningen bildades 1996 och är politiskt och religiöst neutral.

Vid föreningens årsmöte 2004 bytte föreningen namn från Klockrike bygdekommitté till Klockrike hembygdsförening.

Antalet medlemmar: 72 (2014)
Medlemsavgift: 50 kr för enskild medlem och 100 för familj per år.

Förutom årsmöte arrangerar hembygdsföreningen föreläsningar, vandringar, utflykter och studiebesök. Hembygdsföreningen är medarrangör för valborgsmässo- och midsommarfirande.

Namngruppen samlar information om ortsnamn, namn på platser, hus, åkrar, vägar etc, i Klockrike och publicerar resultatet på Klockrikekartan.

Föreningen har satt upp skyltar vid fornminnen i bygden.

Hembygdsföreningen har Klockrike-tröjor, knappar, dekaler, vykort och fotoalmanackor till försäljning.

Hembygdsföreningen har ansvaret för skötseln av Järnvägsparken i Klockrike. Avtalet med Motala kommun som äger marken kräver en ansvarsförsäkring som hembygdsföreningen har.

Hembygdsföreningens verksamhet styrs av medlemmarnas initiativ. Det innebär att det är medlemmarna som avgör vilka aktiviteter föreningen ska ha. Styrelsen stöttar projekt som medlemmar vill genomföra ekonomiskt och praktiskt. Målet ska vara att öka trivseln och gemenskapen i vår bygd. Styrelsen ser gärna att det blir nya sorters aktiviteter i framtiden.

Styrelsen har ansträngt sig för att förenkla administrationen.

Årsmötet 2009 beslutade att ansluta Klockrike hembygdsförening till Östergötlands hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund.

Länk: Hembygdsföreningar i Östergötland

Läs mer om Klockrike hembygdsförening!


Vill du bli medlem i Klockrike hembygdsförening?
Använd detta formulär!

För att förnya ditt medlemskap eller för att bli ny medlem i Klockrike hembygdsförening:
Betala 50 kronor per person eller 100 kronor för hela familjen till bankgiro 618-7728.
Glöm inte att anteckna namn och kontaktuppgifter och vilka familjemedlemmar som du betalar för.
För att förenkla har styrelsen beslutat att inte dela ut några medlemskort.