Nytt från Klockrike byråd

2017-11-29

Utställning om ett planerat utegym i Klockrike

Lördag och söndag den 9-10 december, kl. 13.30-15.30, anordnas en utställning i Klockrikegården om ett planerat utegym. Förutsatt att EU-medel beviljas hoppas Klockrike byråd att kunna bygga ett utegym i Klockrike tätort. Utställningen syftar till att få in synpunkter om den närmare utformningen.

Besökare bjuds på kaffe/saft och bulle.

Välkomna hälsar Klockrike byråd


2017-11-29

Översiktsplaner i Klockrike - ett första möte inför kommande plan

Tisdagen den 21 november anordnade Klockrike byråd ett möte med översiktsplanegruppen i Motala kommun inför den kommande översiktsplanen i kommunen för perioden 2019 och framåt.

Stadsarkitekt Leif Sjögren, som leder arbetsgruppen, presenterade kommunens hittillsvarande arbete och en del idéer framåt avseende Klockrike.

En mindre grupp, utsedd av byrådet, presenterade tankar kring vad som är viktigt att få med i kommande plan. Det allt överskuggande var och är ändå nuläget med de två viktigaste frågorna:

- Byrådet vill att plats finns för alla barn som vill ha förskoleplats i Klockrike

- Byggklara tomter måste iordningställas snarast

Bifogas bilder från Motala kommuns presentation samt Klockrike arbetsgrupps förslag till åtgärder. Se bilder (Öppnas i nytt fönster, 13 sidor!)

Under nästa år kommer Klockrike byråd att få ett förslag som vi kommer att få ge synpunkter på.
Vi återkommer med mer konkreta planer då.
Se bilaga från Klockrike byråd (Två sidor!)

Klockrike byråd


2017-11-09

Under en längre tid har byrådet haft vissa problem med tillgänglighet till vår hemsida vilket sannolikt har märkts av den uppmärksamme läsaren.
Det innebär inte att byrådets aktiviteter legat nere utan ett antal frågor har byrådet engagerat sig i.
Nedan följer några av de viktigaste frågorna utan prioritet i angelägenhet:

- Räddningstjänstens organisation i Motala kommun med särskilt intresse avseende Östra kommundelen (se bilaga)
- Sanering av område kring Helge Björns väg som var avsedda för byggnation (se bilaga)
- Ansökan om EU-medel för byggnation av utegym i Klockrike (förstudie pågår och utställning kommer att ske i Klockrikegården under december månad)
- Kort- och långsiktiga frågor kring förskolan/skolan i Klockrike med förslag på utveckling av ”hållbar” förskola/skola (möte med bildningsnämndens ordförande och bildningschefen i Motala kommun den 7 nov 2017, se minnesanteckningar)

Dessa frågor har varit särskilt viktiga under det dryga halvår nuvarande byråd har verkat och vi lovar också att bli bättre på att ge fylligare information på hemsidan fortsättningsvis.


Bystämman 2017

Vid årets bystämma den 25 mars avhandlades, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, också frågor som berörde verksamhetens inriktning och innehåll. Det pågår i många av medlemsföreningarna ett aktivt arbete för att utveckla Klockrike till en ännu bättre ort att leva och vara i men några frågor var vi eniga om att byrådet kunde såväl bidra till i nuläget som vara ett organ för att driva mer långsiktiga frågor för Klockrikes bästa.

Den mest aktuella frågan är, självklart, frågan kring framtiden för förskolan och skolan i Klockrike. De samarbetsorgan som finns i skolan och förskolan gör och har gjort ett bra arbete men byrådet vill medverka till att hitta lösningar som är mer långsiktiga tillsammans med de föräldrar i Klockrike som engagerat sig i frågan. Sofia Gustafsson är ny i byrådet och är sambandsperson mellan byrådet och föräldragrupperna i förskola/skola.

Mycket angeläget är också att stödja det arbete som hembygdsföreningen drivit kring en cykelväg från Klockrike skola till väg 34. Lovisa Göransdotter, vice ordförande i byrådet och tillika detta i Klockrike hembygdsförening, är sambandsperson i dessa frågor.

Markfrågor i Klockrike är en ytterligare fråga som skapar/förhindrar möjligheter till tillväxt i Klockrike. Som en information kan nämnas att området i sydvästra delen av Klockrike (utmed Helge Björns väg) fortfarande inte är utdömt som tänkt tomtmark. En konsultrapport ska presenteras i slutet av maj till Motala kommun, tekniska förvaltningen. Den rapporten ska ge svar på om en mindre eller större sanering krävs, alldeles oavsett hur stor sanering ska göras kommer nu befintliga schaktmassor på det aktuella området att användas som återfyll. Vid en mindre sanering kan eventuellt området åter få status som säljbara tomter. Motala kommun är redan vidtalade om att komma ut för att ha ett informationsmöte om tomtfrågor och saneringsbehov så fort de har fått tillgång till rapporten och tagit ställning i sak. Lars-Göran Svensson, nyvald ordförande i byrådet, är sambandsperson i dessa frågor.

En ytterligare fråga vi diskuterade var behovet av att utveckla hemsidan för byrådet och rent allmänt modernisera densamma. Om detta återkommer vi men ett första möte den 31 mars med tidigare ansvarig, Kjell Alsetun, har gett oss ett bra underlag för att komma vidare i denna fråga.


På gång i Klockrike 2017
November 2017
"På Gång i Klockrike"
nr 1 våren 2017
nr 2 hösten 2017
Klockrike byråds information om aktiviteter och föreningar m.m. i Klockrike har delats ut till alla hushåll i Klockrike.

Om du har frågor om "På gång i Klockrike", kontakta:
Lars-Göran Svensson, larsgsv@hotmail.com,
mobil 0708 80 34 55

Vill du annonsera i "På Gång i Klockrike" nr 1 våren 2018? Läs mer! >>

Var med i arbetsgruppen som gör vår Järnvägspark fin!
Alla tidigare medarbetare och nya frivilliga krafter hälsas välkomna!
Anmäl dig till jarnvagsparken@klockrike.se!
Kom gärna med förslag och idéer på samma e-postadress!

Gilla Klockrike hembygdsförening på Facebook!Foto-almanacka, tröjor, knappar, vykort och annat Klockrike-material

Klockrike hembygdsförening säler foto-almanacka 2016, Klockrike-tröjor, knappar, vykort, fönsterdekaler, dekaler, kepsar (beställningsvara) och andelar i "Vägen till Klockrike"-tavlan.

Klockrike-material till försäljning >>


Klicka på bilderna för att se dem i större storlek!

Prislista >>

Beställ via e-post hembygd@klockrike.se

Försäljning sker också vid aktiviteter i Klockrike.

wwww.hembygd.klockrike.se
Banvallsfärd Linköping-Klockrike
Den smalspåriga järnvägen Linköping-Klockrike-Fågelsta lades ner och revs upp 1963. På några ställen ligger banvallen kvar i form av grus/skogsväg. All väg jag kör på i filmen är fd. banvall.
av Magnus Brage