Nytt från Byrådet

Lägesrapport!

2017-11-09

Under en längre tid har byrådet haft vissa problem med tillgänglighet till vår hemsida vilket sannolikt har märkts av den uppmärksamme läsaren.
Det innebär inte att byrådets aktiviteter legat nere utan ett antal frågor har byrådet engagerat sig i.
Nedan följer några av de viktigaste frågorna utan prioritet i angelägenhet:

- Räddningstjänstens organisation i Motala kommun med särskilt intresse avseende Östra kommundelen (se bilaga)
- Sanering av område kring Helge Björns väg som var avsedda för byggnation (se bilaga)
- Ansökan om EU-medel för byggnation av utegym i Klockrike ( förstudie pågår och utställning kommer att ske i Klockrikegården under november månad)
- Kort- och långsiktiga frågor kring förskolan/skolan i Klockrike med förslag på utveckling av ”hållbar” förskola/skola (möte med bildningsnämndens ordförande och bildningschefen i Motala kommun 20171107, se minnesanteckningar)

Dessa frågor har varit särskilt viktiga under det dryga halvår nuvarande byråd har verkat och vi lovar också att bli bättre på att ge fylligare information på hemsidan fortsättningsvis.


Bystämman 2017

Vid årets bystämma den 25 mars avhandlades, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, också frågor som berörde verksamhetens inriktning och innehåll. Det pågår i många av medlemsföreningarna ett aktivt arbete för att utveckla Klockrike till en ännu bättre ort att leva och vara i men några frågor var vi eniga om att byrådet kunde såväl bidra till i nuläget som vara ett organ för att driva mer långsiktiga frågor för Klockrikes bästa.

Den mest aktuella frågan är, självklart, frågan kring framtiden för förskolan och skolan i Klockrike. De samarbetsorgan som finns i skolan och förskolan gör och har gjort ett bra arbete men byrådet vill medverka till att hitta lösningar som är mer långsiktiga tillsammans med de föräldrar i Klockrike som engagerat sig i frågan. Sofia Gustafsson är ny i byrådet och är sambandsperson mellan byrådet och föräldragrupperna i förskola/skola.

Mycket angeläget är också att stödja det arbete som hembygdsföreningen drivit kring en cykelväg från Klockrike skola till väg 34. Lovisa Göransdotter, vice ordförande i byrådet och tillika detta i Klockrike hembygdsförening, är sambandsperson i dessa frågor.

Markfrågor i Klockrike är en ytterligare fråga som skapar/förhindrar möjligheter till tillväxt i Klockrike. Som en information kan nämnas att området i sydvästra delen av Klockrike (utmed Helge Björns väg) fortfarande inte är utdömt som tänkt tomtmark. En konsultrapport ska presenteras i slutet av maj till Motala kommun, tekniska förvaltningen. Den rapporten ska ge svar på om en mindre eller större sanering krävs, alldeles oavsett hur stor sanering ska göras kommer nu befintliga schaktmassor på det aktuella området att användas som återfyll. Vid en mindre sanering kan eventuellt området åter få status som säljbara tomter. Motala kommun är redan vidtalade om att komma ut för att ha ett informationsmöte om tomtfrågor och saneringsbehov så fort de har fått tillgång till rapporten och tagit ställning i sak. Lars-Göran Svensson, nyvald ordförande i byrådet, är sambandsperson i dessa frågor.

En ytterligare fråga vi diskuterade var behovet av att utveckla hemsidan för byrådet och rent allmänt modernisera densamma. Om detta återkommer vi men ett första möte den 31 mars med tidigare ansvarig, Kjell Alsetun, har gett oss ett bra underlag för att komma vidare i denna fråga.


På gång i Klockrike 2017
November 2016
"På Gång i Klockrike"
nr 2 hösten 2016
Klockrike byråds information om aktiviteter och föreningar m.m. i Klockrike har delats ut till alla hushåll i Klockrike.

Om du har frågor om "På gång i Klockrike", kontakta:
Martin Roxvret, martinroxvret@gmail.com,
mobil 0760 30 53 07

Vill du annonsera i "På Gång i Klockrike" nr 1 våren 2017? Läs mer! >>
'På Gång i Klockrike' nr 2 hösten 2016

Var med i arbetsgruppen som gör vår Järnvägspark fin!
Alla tidigare medarbetare och nya frivilliga krafter hälsas välkomna!
Anmäl dig till jarnvagsparken@klockrike.se!
Kom gärna med förslag och idéer på samma e-postadress!

Gilla Klockrike hembygdsförening på Facebook!Foto-almanacka, tröjor, knappar, vykort och annat Klockrike-material

Klockrike hembygdsförening säler foto-almanacka 2016, Klockrike-tröjor, knappar, vykort, fönsterdekaler, dekaler, kepsar (beställningsvara) och andelar i "Vägen till Klockrike"-tavlan.

Klockrike-material till försäljning >>


Klicka på bilderna för att se dem i större storlek!

Prislista >>

Beställ via e-post hembygd@klockrike.se

Försäljning sker också vid aktiviteter i Klockrike.

wwww.hembygd.klockrike.se
Banvallsfärd Linköping-Klockrike
Den smalspåriga järnvägen Linköping-Klockrike-Fågelsta lades ner och revs upp 1963. På några ställen ligger banvallen kvar i form av grus/skogsväg. All väg jag kör på i filmen är fd. banvall.
av Magnus Brage