Järnvägsparken
www.klockrike.se/jarnvagsparken, jarnvagsparken@klockrike.se

Järnvägsparken i Klockrike har en Bokholk där vi kan byta böcker med varandra.
Sommaren 2015 fick den gamla källan där vatten togs till ångloken ny stenläggning runt om.

Var med och gör vår Järnvägspark fin!
Gräsmattan ska klippas och blommorna ska skötas om och vattnas när så behövs.

Alla tidigare medarbetare och nya frivilliga krafter är välkomna att hjälpa till!
Kom gärna med förslag och idéer!

Tag gärna kontakt med arbetsgruppen för Järnvägsparken!