Klockrike kyrka

Klockrike kyrka

Uppdaterad 2014-04-08

Läs om Klockrike kyrka här.

Klockrike församling >>

Kontakta gärna Klockrike församlingsråd för synpunkter och frågor!
Kontaktperson: Helena Jansson, ordförande, tel 39 11 22
e-post helena.jansson@klockrike.se

Se mer information om Klockrike församlingsråd här.

Välkommen att delta i kyrkans körer!

Josephinakören för barn 6-11 år övar onsdagar kl. 14:15-16:00 i Klockrike kyrka. Kören deltar i ett par-tre gudstjänster per termin. Ledare: Natasha Innab

Klockrike kyrkokör övar onsdagar kl. 19:30-21:30 i Klockrikegården. Körens medverkan är en mycket viktig del av kyrkans verksamhet vid gudstjänster, konserter och annat. Att sjunga i kör ger gemenskap, avslappning och trevligt och roligt. Kom och pröva du också! Det är hälsosamt att sjunga många tillsammans.
Kontaktperson: Carolina Fröberg, kantor, tel 0141 20 93 11, 070 844 29 94, carolina.froberg@svenskakyrkan.se

Välkommen att delta i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

MiJuni i Klockrike kyrka
För dig som är 6-11 år.
Vi äter mellis, pysslar, leker, pratar och har andakt.
Vill du eller känner du någon som vill vara med?
Välkomna!

Tisdagar kl. 14:30-16:30
Mellis 10 kr/gång.

Barnsång, Stor & Liten och Ungdomsgrupp
Björkhällakyrkan i Borensberg

Barnsång
för barn 0-5 år med vuxen
Vi träffas, sjunger & fikar tillsammans
Måndagar kl. 9:30-11:30 eller
Onsdagar kl. 9:30-11:30
Medlem i Svenska kyrkan betalar 150:-/termin
Icke medlem 300:-/termin

Stor och liten
för små barn med vuxen
Samtalar, träffas, trivs och fikar tillsammans.
Fika kostar 15 kronor för vuxna.

Fredagar kl. 9:00-12:00

Ungdomsgruppen
För dig som går i år 7 och uppåt. Vi träffas, fikar, samtalar och har andakt.

Torsdagar kl. 18:00-22:00

Nya deltagare är välkomna!

Mer information om kyrkans barn- och ungdomsverksamhet:
http://www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat/barnochfamilj/borensberg/klockrike/tjallmo

Information och anmälan:
Församlingsassistent Mia Vidlund, tel 0141 20 93 08, mia.vidlund@svenskakyrkan.se

Klockrike församlings vapen sedan 1996


Beskrivning: I fält av guld en röd kyrkklocka, åtföljd av två gröna eklöv.
Källa: Wikimedia commons och Wikipedia

Mer information om Klockrike församling och Klockrike kyrka samt Klockrike medeltidskyrka >>