Vägen till Klockrike-tavlan i Järnvägsparken, Klockrike
Fotograf: Leif Cronegren, Klockrike Foto & Konsult