Klockrike-almanackan 2010
Klockrike-almanackan 2010

Pris 100 kronor - Information om hur du kan köpa almanackan >>

Fotografier och reproduktion av fotografier: Leif Cronegren, Klockrike Foto & Konsult
Tryck: Noteria tryckeri
 
Du kan köpa eller beställa av:
Karin Wiesner, Helge Björns väg 23 A, tel 39 10 77
Kjell Alsetun, Solhem 630, tel 39 11 43, 070 630 67 65
Lotta Claesson Melin, Tororpsvägen 9, tel 073 097 60 49

Beställning kan också ske via e-post hembygd@klockrike.se

Försäljning sker vid aktiviteter i Klockrike.

Prislista för Klockrike-material >>

wwww.hembygd.klockrike.se