Klockrike-almanackan 2013
Klockrike-almanackan 2013

Pris 100 kronor

Fotografier och reproduktion av fotografier: Leif Cronegren, Klockrike Foto & Konsult
Tryck: Noteria tryckeri
 
Du kan köpa eller beställa av:
Kjell Alsetun, Solhem Klockrike 630, tel 013 39 11 43, 070 630 67 65
Lotta Claesson Melin, Tororpsvägen 9, tel 073 097 60 49

Beställning kan också ske via e-post hembygd@klockrike.se

Försäljning sker vid aktiviteter i Klockrike.

Prislista för Klockrike-material >>

wwww.hembygd.klockrike.se