Andel i "Vägen till Klockrike"-tavla

En andel i "Vägen till Klockrike"-tavlan

25 kronor

Andelar i "Vägen till Klockrike"-tavlan som Klockrike byråd rest i Järnvägsparken i Klockrike säljs för att finansiera tavlan.
Kostnad för tavlan: ca 20 000 kronor inklusive bygglov.

"Vägen till Klockrike"-tavlan är konstnärligt utformad och tillverkad av Roger Sköld efter en förlaga ritad av Patrick Berry.

                                                      Baksida
Baksida på andel i Vägen till Klockrike-tavla