Rhododendron

Rhododendrondalens vänner


Är en ideell förening som vill:

  • Att Rhododendrondalen ska vara en vacker och rofylld plats som alla ska få njuta av.
  • Med hjälp av frivilliga fortsätta underhålla och förfina Dalen.
  • Att det årliga Nationaldagsfirandet ska fortsätta vara ett tillfälle för nya och gamla Klockrikebor att träffas och umgås.

Vår historia

 

Arbetet med att skapa en Rhododendrondal i Klockrike började hösten 2004 och invigningen hölls på Nationaldagen 2006.

Rhododendrondalens vänner består av ett antal personer, men har under åren fått mycket hjälp av frivilliga privatpersoner, föreningar och företag

 

Vår vision

 

Bidra till ökad miljömedvetenhet, gemenskap och delaktighet i Klockrikes utveckling.

Styrelse

 

Ansvarspersoner (ändrat 16 maj 2019):

  • Anna Bjuremark, annaklockis@gmail.com

  • Anna Henriksson, anna@flyckt.eu

Byråd - byrad@klockrike.se

Företagare i Klockrike - fik@klockrike.se

Hembygdsförening - hembygd@klockrike.se 

Rhododendrondalens vänner - rhododend@klockrike.se

Byggnadsföreningen - byggnad@klockrike.se

Klockrike AIF- kaif@klockrike.se

Klockrike församlingsråd - forsamling@klockrike.se

Pingstförsamlingen - pingstforsamling@klockrike.se


Meddelande om hemsidan - hemsidan@klockrike.se


Copyright @ All Rights Reserved