Företag, föreningar och organisationer

Enqvist Kakel & Golv
Lasse Enqvist
Solgården Klockrike 636
590 32 Klockrike
Tel 013 39 10 50
Mobil 070 219 55 00

epost kakel@klockrike.se
www.kakel.klockrike.se


Färgmagasinet
Täcktö
Klockrike
590 32 Klockrike
Tel 013 39 13 79
Mobil 070 661 31 80


JP's Sales & Services
Bolles väg 14, Klockrike
590 32 Klockrike
Foto- & Dataservice
Dia- & Videoprojektoruthyrning
Kontakt: Peter Jansson
Tel 013 39 12 24
Mobil 070 432 87 44
e-post jps-services@klockrike.com


Företagare i Klockrike, FIK
Ordförande Robert Bobby Gomez
Klockrike Liljansborg 226
590 32 Klockrike
Tel 013 39 13 31
Mobil 076 837 77 30
e-post kontakt@foretagareiklockrike.se
www.foretagareiklockrike.se


Klockrike Allmänna Idrottsförening, KAIF
Klockrikevallen
590 32 Klockrike
Plusgiro 64 78 31 - 7
Medlemsavgift: 100 kronor per år
Familj: 200 kronor per år
e-post kaif@klockrike.se
www.kaif.klockrike.se
Ordförande Robert Gomez
Klockrike Liljansborg 226
590 32 Klockrike
Mobil 076 837 77 30


Klockrike byråd
Ordförande:
Martin Roxvret, Klockrike 624, 590 32 Klockrike, mobil 070 630 67 65
Kassör:
Helena Jansson, Slättgårdsvägen 10, 590 32 Klockrike
Tel 013 39 11 22, mobil 070 729 63 78
Bankgiro 5827-3905
Kontaktpersoner
e-post byrad@klockrike.se
www.byrad.klockrike.se


Klockrike Cad-Ritningar
Högalid Klockrike 638
590 32 Klockrike
Tel 013 39 12 57
Fax 013 39 10 08


Klockrike Foto & Konsult
Fotograf Leif Cronegren
Erikslund
Klockrikevägen 31
590 32 Klockrike
Tel 013 39 10 72
Mobil 070 867 54 01
e-post klockrikefoto.konsult@telia.com
klockrike kyrka Klockrike Församling
Borensbergs och Tjällmo Pastorat
Box 20
590 30 Borensberg
Besöksadress: Husbyvägen 27
Tel 0141 20 93 00
Fax 0141 408 79
e-post borensberg.tjallmo@svenskakyrkan.se
Klockrike Kyrka och kyrkogård
Tel 013 39 12 33, vaktmästare
www.svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/borensberg
Information om Klockrike församling och Klockrike kyrka samt Klockrike medeltidskyrka >>


Klockrike förskola Luffaren
Klockrike skola
590 32 Klockrike
Tel 013 39 13 20
Fax 013 39 12 70
Hemsida
e-post klockrike@motala.se

Förskolechef: Helene Wettergren
Tel 0141 22 25 11
Fax 0141 705 51
e-post helene.wettergren@motala.se


Klockrike Förskoleråd
Kontaktperson: Anna Lust
e-post forskoleradet@klockrike.se
www.forskoleradet.klockrike.se

Klockrike hembygdsförening
Ordförande: Axel Lindén, Örbäck 25, 590 32 Klockrike
Mobil 070 151 94 71, axel.linden@klockrike.se
Kassör: Kristina Berry, Klockrike Brickstad 731, 590 32 Klockrike
Telefon 013 39 12 47, Mobil 070 295 94 93, kristina.berry@klockrike.se
Bankgiro: 618-7728
e-post hembygd@klockrike.se
www.hembygd.klockrike.se


Klockrikegården
Klockrikegården
Tororpsvägen 25
590 32 Klockrike
Ekonomisk förening
Ordförande:
Erik Andreasson, Mobil 070 622 58 23
Bokning: http://www.klockrikegarden.se/bokning/
PlusGiro 67 04 12-6
e-post klockrikegarden@klockrike.se
www.klockrikegarden.se
    Klicka för Google-karta!
Vägbeskrivning!
Google-karta!


Klockrike Hundhotell
Stora Berga Brunnsgård
590 32 Klockrike
Tel 013 39 12 40
e-post armax@tele2.se


Klockrike skola
Klockrike
590 32 Klockrike
Tel 013 39 11 69
Fax 013 39 13 07
Hemsida
e-post klockrikeskola@motala.se

Rektor Christina Lindqvist
Tel 0141 22 58 70

Fritidshem
Tel 013 39 13 90
Fax 013 39 13 07
Hemsida


Klockrike Skolråd
e-post skolradet@klockrike.se
www.skolradet.klockrike.se


Libellus
Libellus

Helge Björns väg
Klockrike Tororp 202
590 32 Klockrike
Bok- & Musikhandel
Tel 013 39 13 56
Fax 013 39 13 68
e-post info@libellus.se
www.libellus.se
www.noteria.se

Libellus
Noteria tryckeriPingstförsamlingen Borensberg-Klockrike
Pingstkyrkans expedition, Borensberg
Box 107
590 30 Borensberg
Tel 0141 406 53
Fax 0141 406 63
Besöksadress: Pingstkyrkan, Hamnvägen 2, Borensberg
Visa på karta
Sven-Olof Fagerhov, tel 0141 415 51, mobil 070 316 95 56
e-post pingstkyrkan@boremail.com
www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.borensberg


Prylhandeln i Klockrike har flyttat i juli 2003!
Ny adress: Det första huset på höger sida på vägen mot Österstad från väg 34, nära Brunneby Musteri
Öppet: Lördagar och söndagar klockan 10:00-15:00
Innehavare: Bertil Eriksson, tel 070 687 95 27


Textilverkstan Klockrike
Klockrike 412 Rosenlund
590 32 Klockrike
Mobil 0738 45 87 01
e-post textilverkstan@klockrike.se
www.textilverkstan.klockrike.se

Upp