Startsida

Välkommen till

klockrike.se


Klockrike då och nu

Klockrike som fram till kommunsammanslagningen på 50-talet var en egen kommun, idag en del av Motala kommun, omfattar ett långsmalt område utefter en grusås från Svartån i söder på den vackra Östgötaslätten till Göta kanal i norr.


Mot väster bortanför ett skogsområde finns Älvestad, Fornåsa och Lönsås.


Mot öster löper kommunens gräns mot Linköpings kommun där Flistad med Kulla är närmast.

Befolkning

Socknen, beboddes år 1750 af 750, år 1805 af 892 och år 1860 af 1 238 personer.  Källa >>

År 1870 bodde 1 286 personer i Klockrike församling.


Antal invånare i Klockrike 1810-1990 kan du studera här.


Befolkningsutvecklingen i Klockrike 1990-2002 finns här.


Den 31 december 2007 fanns det enligt SCB:s statistik 650 invånare (316 kvinnor och 334 män) i Klockrike församling.

Senaste uppgifter från SCB:s befolkningsstatistik från 2021 visar att Klockrike har cirka 640 personer varav cirka 270 av dessa bor i Klockrike tätort. Efter att ha minskat sin befolkning sedan 2007 har den ökat långsamt sedan mitten av 2010-talet.

"Vägen till Klockrike"

Klockrike har främst blivit känt genom nobelpristagare Harry Martinsons roman om luffaren Bolle; "Vägen till Klockrike" (1948).


Harry Martinson 2004

Den 6 maj 2004 var det 100 år sedan Harry Martinson föddes. Jubileumsåret uppmärksammades på flera sätt i Klockrike, bl.a. arrangerades en luffarvandring från Glasbruket i Borensberg till Klockrike.

Välkommen till Klockrike

- nära till natur, jobb och gemenskap

Valet av bostadsort har stor betydelse för hela familjen. Närhet till arbete, goda kommunikationer, bra skola, förskola och fritidsverksamhet är grundläggande krav. Tillgång till en omväxlande natur med intressanta och lättillgängliga aktiviteter är andra.

Klockrike som bostadsort erbjuder alla dessa värden. Dessutom en öppen, välkomnande miljö som bjuder på trivsel, trygghet och gemenskap för alla.

Klockrike ligger 20-25 minuters bilresa från Linköpings city. Lika nära är det till Motala och Skänninge, något längre till Vadstena, Mjölby och Tjällmo. I norra delen av Klockrike församling ligger Göta Kanal med sina många möjligheter till aktiviteter.