Byråd

Innovativ utveckling av vår landsbygd


Välkommen till Klockrike bygdegård torsdag 10 november klockan 18.00-20.00
Under Motala Innovation Week berättar representanter från fyra byråd om lokala satsningar.


Tjällmo: Om hur affären i Tjällmo utvecklats och tryggat livs­medelsförsörjningen i Godegård.

Klockrike: Om projektet "Klockrike for futu re".
Karlsby: Om planerna på innovativa trafiksäkerhetsåtgärder.

Godegård: Om skidklubbens initiativ till mer rörelse i byn.


Varmt välkommen!


Arrangör: Klockrike byråd och Motala kommun.

Från Glasgow till Klockrike


Vad görs åt klimatet?

Lyssna till Björn-Ola Linnér

Forskare i klimatpolitik

Söndag 25 september 2022 kl 16.30 i Klockrikegården

Alla är hjärtligt välkomna!
Klockrike for future/Klockrike byråd

Utegym i Klockrike

 

Leader Folkungaland, en EU-fond för landsbygdsutveckling som bidragit med medel för utegymmet i Klockrike, anordnar varje år en gala. Folkungagalan uppmärksammar de bästa projekten inom sitt geografiska område under det senaste året.

På galan den 2019-10-17 fick Klockrike byråd en delad andraplats bland alla microprojekt!