Folkmängd 1810-1990
Klockrike församling i Östergötlands län
Årtal Befolkning
1810 883
1820 981
1830   Uppgift saknas
1840   Uppgift saknas
1850   Uppgift saknas
1860   Uppgift saknas
1870 1286
1880 1260
1890 1107
1900 1156
1910 1189
1920 1205
1930 1089
1940 955
1950 904
1960 745
1970 671
1980 633
1990 636

Du är läsare